page_head_bg1

ຜະລິດຕະພັນ

  • Dry Wipes

    ເຊັດແຫ້ງ

    ເຊັດແຫ້ງໂດຍບໍ່ມີສານເຄມີແລະກິ່ນ. ຜ້າເຊັດແຫ້ງເຫລົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ ສຳ ລັບການດູແລເດັກນ້ອຍແລະການເບິ່ງແຍງສ່ວນຕົວ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອາການແພ້ ສຳ ລັບຜູ້ໃຫຍ່ແລະເດັກນ້ອຍ. ຕ່າງຈາກເຊັດທີ່ປຽກ, ພວກມັນຈະບໍ່ແຫ້ງແລະບໍ່ເຊັດເຊັດເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ອນຂ້າມ.